خرگوش ملوس
این نیز بگذرد
اهل قزوینم... روزگارم بدنیست... مهدکودک دارم... بچه هایش توپولی... برده ام تک تکشان زیرآن سروبلند... پشت آن تپه خاک... آب راگل نکنید... شاش راول نکنید... شایدآن پایین ترکودکی میشویدکون خودرادرآب... سهراب قزوینی
دوشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ | 10:23 | جواد و سمانه |

About
.............................................

سلام دوستان
ممنونم که به وبلاگ من اومدین و منو خوشحال کردین.


ديروزبا يه دسته گل اومده بودبه ديدنم

با يه نگاه مهربون همون نگاهي كه سالها

آرزوشو داشتم وازم دريغ ميكرد گريه كرد

گفت دلش برام تنگ شده ميخواستم

اشكاشو پاك كنم ولي نمي تونستم

فقط نگاهش كردم اون رفت

ولي سنگ قبرم خيس خيس بود...

Menu
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................


کد کج شدن تصاوير

Online User

کد بارش ستاره و قلب

آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی آیکون زیبا سازی, لوگو زیبا سازی

آرشیو کد آهنگ